O nás Ambulancia Fotogaléria Cenník Poučenia Kontakt

3D ultrazvuk (trojrozmerný ultrazvuk) je nová možnosť ultrazvukového zobrazenia, pri ktorej je pomocou série dvojrozmerných (2D) skenov rekonštruovaný 3D obraz. Technológia umožňuje zobrazenie tkanív a orgánov v troch vzájomne kolmých rovinách a umožňuje zobrazenie rovín, ktoré sú v „klasickom“ 2D móde nezobraziteľné.

3D/4D ultrazvuk je špecifický spôsob zobrazenia, ktorý pridáva k trojrozmernému obrazu ešte ďalšiu dimenziu, ktorou je čas. Predstavuje najnovšiu technológiu, pri ktorej rýchlo snímané trojrozmerné obrazy umožňujú vyšetrenie plodu v reálnom čase, a tak sledovanie napr. pohybov plodu, mimiky tváre. Toto zobrazenie je možné vytvoriť pomocou moderných počítačových technológií.

Kvalita zobrazenia závisí od akustických podmienok - množstva plodovej vody, polohy plodu v maternici, pohybovej aktivity plodu, lokalizácie placenty, hrúbky brušnej steny ženy.

Získané údaje je možné spracovať aj „off line“, bez prítomnosti pacientky. 3D resp. 3D/4D ultrazvuk môže pomôcť pri diagnostike chýb vývoja kostí, diagnostike rázštepových chýb, pri vyšetrení srdca a diagnostike srdcových chýb a spektrum možností sa neustále rozrastá.

3D/4D ultrazvuk nenahrádza „klasický“ 2D ultrazvuk pri diagnostike vrodených vývojových chýb, ale ho dopĺňať. V drvivej väčšine prípadov sa vykonáva ako tzv. „BABY-FACING“ na prezentáciu  plodu formou zrozumiteľnou laickej verejnosti.

3D/4D ultrazvuk je možné realizovať kedykoľvek v priebehu tehotenstva, optimálnym obdobím na dobré zobrazenie plodu, tvz. „BABY – FACING“  je 24. – 26 . týždeň tehotenstva.

3D/4D Ultrazvuk

O nás    |    Ambulancia    |    Fotogaléria    |    Cenník    |    Kontakt

CeGyS, s.r.o.
Legionárska 31
911 01 Trenčín

Mobil: 0948 009 005
Tel.: 032 / 640 13 99

E-mail
cegys@cegys.sk

Copyright © 2016 cegys.sk. Všetky práva vyhradené.

Created by WEB - STAR